Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Chữ cái

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề113 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 17 đến 24 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

d

Toàn Quốc Chữ cái
2006

Tay phải nắm chỉa ngón trỏ thẳng đứng lên.


Xem Video


dấu hỏi / dấu chấm hỏi
question mark

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái Danh Từ
2016

Bàn tay đặt nằm úp ngang ngực. Đầu ngón tay hướng ra ngoài rồi vẽ theo hình đấu hỏi từ trên xuống.


Xem Video
dấu huyền (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái Danh Từ
2016

Bàn tay nằm úp hơi chếch lên, cao ngang ngực. Kéo ngón tay từ trái chếch xuống bên phải.


Xem Video
Advertisement
Advertisement


113 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 17 đến 24

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam