Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới

Số đếm

Ngôn Ngữ Ký Hiệu theo chủ đề235 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 65 đến 72 - Xin hãy kéo xuống dưới để chuyển trang

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

20 - hai mươi / hai chục
twenty

Toàn Quốc Số đếm
2016

Bàn tay phải làm như hình vẽ. Bắp tay để xuôi theo thân mình. Giơ tay lên cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Co nhẹ các đốt trên của hai ngón tay lại, hai


Xem Video
20,000 VNĐ - hai mươi ngàn đồng / hai chục ngàn đồng
twenty thousand VND

Hà Nội Danh Từ Số đếm Tiền bạc
2016

Xem Video


200 - hai trăm
two hundred

Toàn Quốc Số đếm
2016

Bàn tay phải làm như hình 1 rồi giơ cẳng tay thẳng đứng, cao ngang vai. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Hai ngón tay cụp xuống chụm vào những ngón còn lại rồi đưa


Xem Video
200 - hai trăm
two hundred

Toàn Quốc Số đếm
2016

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Tay giơ cao ngang vai phải. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Kéo cẳng tay sang phải đồng thời co hai ngón tay lại."


Xem Video
200,000 VNĐ - hai trăm ngàn đồng / hai trăm nghìn đồng
two hundred thousand VND

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Số đếm Tiền bạc
2016

"Bàn tay phải làm như hình vẽ. Tay giơ cao ngang vai trái. Lòng bàn tay hướng vào người. Kéo cẳng tay sang phải đồng thời co hai ngón tay lại.Sau đó, xoay cổ tay ch


Xem Video
3 - ba (số đếm)
three

Toàn Quốc Số đếm
2016

Ngón cái đè ngón út ép vào lòng bàn tay.


Xem Video
3 là - ba là (số thứ tự) (2)
third

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm
2016

"Bàn tay trái làm hình dạng sau. Đặt bàn tay trái trước ngực; lòng bàn tay hướng vào người. Ngón trỏ của bàn tay phải chỉ vào ngón giữa của bàn tay trái."


Xem Video
3 là - ba là (số thứ tự) (1)
third

Toàn Quốc Danh Từ Số đếm
2016

Bàn tay trái làm theo hình dạng 1 rồi đặt bàn tay trước ngực. Lòng bàn tay hướng vào người. Bàn tay phải làm theo hình 2. Ngón trỏ của bàn tay phải chỉ vào ng


Xem Video
Advertisement
Advertisement


235 từ ngữ được tìm thấy Hiển thị kết quả từ 65 đến 72

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam