Advertisement
Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Ezydict.com - Từ Điển Tiếng Anh


apply nghĩa là gì? applying nghĩa là gì?
Advertisement


Tiếng anh: apply

Cách làm ký hiệu

"Bàn tay phải co lại như hình vẽ. Đặt bàn tay chạm vào ngay giữa trán. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Kéo tay xuống để ngay trước ngực sao cho lòng bàn tay hướng xuống đất."
Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Ký Hiệu cùng phân loại Động Từ

bắn (súng ngắn)
to shoot a handgun

Hà Nội Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao
2016

Bàn tay phải làm theo hình bên rồi đưa sang bên phải. Lòng bàn tay và đầu ngón tay hướng ra ngoài. Kéo bàn tay giật vào trong đồng thời co đầu ngón tay trỏ lạ


Xem Video
hâm mộ / ngưỡng mộ
to admire

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

Bàn tay trái làm theo hình 1 rồi đặt bàn tay thẳng đứng trước ngực. Lòng bàn tay hướng ra ngoài.Đầu ngón tay hướng lên. Bàn tay phải làm theo hình 2 rồi đưa


Xem Video
mượn (1)
borrow

Hà Nội Động Từ Hành động
2016

"Hai tay làm như hình. Đặt hai tay nằm ngang trước ngực. Các ngón tay hướng về phía trước. Hai ngón tay phải đặt chéo trên hai ngón tay trái. Sau đó, lật cổ tay


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

nghỉ

Hải Phòng Hành động
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón cái đặt vào ngực trái.


Xem Video
bấm chuông
push a doorbell

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

Tay trái làm theo hình 1 rồi đặt thẳng đứng trước ngực. Lòng bàn tay hướng ra ngoài. Bàn tay phải làm theo hình 2. Ấn đầu ngón cái vào lưng bàn tay trái.


Xem Video
cung cấp

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động
2006

Tay trái mở ngửa, để trước bụng, lòng tay hướng lên trên. Tay phải để dấu chữ "C", đặt trên lòng tay trái, đưa ra trước, rút về đưa ra trước lần


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

hẻm (kiệt)

Huế Giao Thông Vị trí - Nơi chốn
2006

Hai bàn tay khép, đặt trước tầm ngực, lòng bàn tay hướng vào nhau, hai tay có khoảng cách nhỏ rồi uốn lượn ra trước.


Xem Video
đèn giao thông / đèn hiệu giao thông
traffic light

Hà Nội Danh Từ Đồ vật Giao Thông
2016

"Tay trái nắm lại như hình. Đặt tay ra trước ngực. Cẳng tay thẳng đứng. Lòng bàn tay hướng ra sau. Tay phải chụm lại như hình bên. Đặt tay phải ra trước


Xem Video
bánh xe

Huế Đồ vật Giao Thông
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón cái và hai ngón trỏ ra, chạm các đầu ngón với nhau rồi vẽ một vòng tròn to. Sau đó hai tay nắm úp ra trước rồi làm động tác như đ


Xem VideoAdvertisement

Advertisement


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam