Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Từ thông dụng 2019


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ nàyTiếng anh: stage

Các ngón của 2 bàn tay thẳng khép, lòng bàn tay hướng vào nhau, đầu ngón tay hướng về phía trước, 2 tay chuyển động thẳng dựng đứng bàn tay đồng thời di chuyển sang một bên sau đó để nằm bàn tay ở 3 vị trí, bên trái, ở giữa và bên phải người.

Cách làm ký hiệu

Chưa có thông tin
Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Thành Phố Hồ Chí Minh

đường giao nhau

Bình Dương Giao Thông
2006

Đặt hai tay song song với nhau trước tầm ngực, lòng bàn tay khép, hướng vào nhau, rồi đẩy hai tay ra phía trước. Sau đó nắm hai bàn tay lại chỉa ngón trỏ và ng


Xem Video


Nhà Tài Trợ