Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: late

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi đặt bàn tay lên trên mặt. Ngón cái chạm vào đuôi mắt phải. Lòng bàn tay hướng ra ngoài.

Ký Hiệu đồng / gần nghĩa ở vùng miền khác