Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: cool

Cách làm ký hiệu

Hai tay xòe ra như hình. Đặt hai tay trước mặt. Lòng bàn tay hướng xuống. Các ngón tay hướng về phía trước. Sau đó, xoay cổ tay cho lòng bàn tay hướng vào trong. Các ngón tay hướng vào nhau. Gập cổ tay kéo hai bàn tay ngang hai má đi về phía sau. Thực hiện hai lần