Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời tiết 2016


Tiếng anh: season

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm như hình bên rồi để cao ngang cổ. Hai cẳng tay thẳng đứng và ép vào bắp tay. Cổ tay gập lại cho bàn tay nằm úp. Đẩy 2 bàn tay ra phía trước Các ngón tay rung theo khi đẩy tay ra