Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016


Tiếng anh: parking garage

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay xòe ra rồi đặt cẳng tay trái nằm xiên (như mái nhà), tay cao ngang đầu. Bàn tay phải xòe ra rồi đặt nằm úp dưới bàn tay trái. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Giữ bàn tay không thay đổi sau đó di chuyển bàn tay phải sang vị trí khác, thẳng theo hàng ngang.
Advertisement


Advertisement