Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: diễn ra
Tiếng anh: happen/ occur/ take place

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng bên rồi đặt trước ngực sao cho 2 bàn tay chạm vào nhau. Hai lòng hai bàn tay hướng vào nhau. Ngón cái hướng lên trên. Sau đó xoay 2 cổ tay đồng thời qua lại theo 2 hướng ngược nhau. Làm 2 lần.