Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016


Từ đồng nghĩa: mai táng
Tiếng anh: to bury

Cách làm ký hiệu

Hai bàn tay làm theo hình dạng sau. Đặt 2 tay chạm vào nhau, để trước ngực. Tay trái nằm dưới; tay phải nằm trên. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Đẩy 2 tay xuống dưới.