Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

VSDIC
Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Vị trí - Nơi chốn 2006


Cách làm ký hiệu

Hai tay khép, đặt trước tầm ngực, các đầu ngón tay chạm nhau tạo dạng như mái nhà.Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ra làm thành chữ thập đặt lên giữa trán.
Advertisement


Advertisement