Advertisement
Advertisement

Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016


Tiếng anh: best

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình vẽ bên rồi để cẳng tay thẳng đứng cao ngang mặt, phía bên phải. Lòng bàn tay hướng sang trái. Đưa tay ra trước và lên trên cao.
Advertisement


Advertisement