Tài liệu tham khảo

Dự án IDEODanh mục từ vựng thuộc bản quyền của Dự án giáo dục trẻ Điếc trước tuổi đến trường (IDEO)
Chịu trách nhiệm về nội dung: Trung tâm nghiên cứu và thúc đẩy văn hóa Điếc, trường đại học Đồng Nai, Biên Hòa

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Động Từ Hành động 2016


Tiếng anh: grill

Cách làm ký hiệu

Bàn tay phải làm theo hình dạng bên rồi để tay nằm úp trước bụng. Đầu ngón tay hướng ra ngoài. Lật cổ tay qua phải cho bàn tay nằm ngửa. Làm 2 lần.