Advertisement
Hải Phòng Hành động Lễ hội 2006


Bạn hãy kéo xuống dưới để xem thêm chi tiết về từ ngữ này

Tin Tức Chỉ 5% Người Biết

Advertisement


Cách làm ký hiệu

Hai tay nắm lại đưa về phía trước hơi chếch về bên phải rồi làm động tác kéo về đằng sau rồi lại ngả người về phía trước.
Tài liệu tham khảo

VSDIC

Ký Hiệu cùng phân loại Hành động

lấy

Lâm Đồng Hành động
2006

Tay phải xòe úp, đưa ra phía trước, rồi kéo lui vào đồng thời tay nắm lại.


Xem Video
Áp dụng
apply

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động
2016

"Bàn tay phải co lại như hình vẽ. Đặt bàn tay chạm vào ngay giữa trán. Lòng bàn tay hướng vào mặt. Kéo tay xuống để ngay trước ngực sao cho lòng bàn tay hướ


Xem Video
hỏi

Bình Dương Hành động
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, đặt ngón trỏ ngay giữa miệng rồi đẩy ra ngoài.


Xem Video

Ký Hiệu cùng phân loại Lễ hội

xiếc

Hà Nội Lễ hội
2006

Hai bàn tay xòe, ngửa, đưa ra trước, bàn tay phải chúm rồi đẩy tay lên, đống thời cùng lúc mở xòe các ngón tay ra hứng trên không , bàn tay trái cũng làm thao


Xem Video
ngày sinh

Bình Dương Lễ hội
2006

Tay phải nắm, chỉa ngón trỏ lên, đặt chếch bên trái rối kéo đưa theo nửa đường cong vòng tròn về bên phải. Sau đó hai tay khép đặt xiên hai bên háng rồi


Xem Video
hội thảo

Huế Lễ hội
2006

Hai tay nắm, chỉa hai ngón cái lên đặt hai tay trước tầm ngực rồi đẩy hai tay đưa lên xuống so le nhau. Sau đó hai tay nắm, chỉa hai ngón trỏ ngang ra, đặt trư


Xem Video


Ký Hiệu đồng / gần nghĩa Hải Phòng

cũng được / cũng tạm
so so/ ok

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Tính Từ
2016

Bàn tay phải nắm lại rồi đưa lên cao ngang bụng. Kéo bàn tay xuống xéo qua bên trái rồi đưa lên vị trí củ .Môi hơi mím lại


Xem Video
bộ lạc

Hà Nội Khác
2006

Bàn tay trái khép đặt ngửa giữa tầm ngực, bàn tay phải xòe, các ngón hơi khum vào, úp lên lòng bàn tay trái. Sau đó lật úp bàn tay trái lại, bàn tay phải xoa


Xem Video
nên
should

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Trạng từ
2016

Hai bàn tay nắm lại. rồi để bàn tay trái nằm úp, cẳng tay nằm ngang, song song với thân mình. Bàn tay phải ở tư thế nằm ngửa và đánh xuống chạm vào lưng b


Xem VideoAdvertisement

Advertisement


Tin Tức Mới Nhất

Những Điều Thú Vị Chỉ 5% Người Biết


Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam