Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


P

Hà Nội Chữ cái 2016

P

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2016

p

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

p

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2006

pê đê

Huế Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

phá

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

phá

Bình Dương Hành động 2006

phà

Cần Thơ Đồ vật Giao Thông 2006

phà

Cần Thơ Đồ vật Giao Thông 2006

phà

Bình Dương Đồ vật Giao Thông 2006

Phá thai

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

phá thai

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phá thai

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giới tính 2018

phác đồ điều trị

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phải

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phải (hướng)

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Phải không?

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

phải không?

Hà Nội Câu hỏi Từ thông dụng 2021

phải không?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi Từ thông dụng 2021

phải không?

Miền Trung Câu hỏi Từ thông dụng 2021

phái mày râu

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

phấn

Cần Thơ Đồ vật 2006

phấn

Hà Nội Đồ vật 2006

phấn

Bình Dương Đồ vật 2006

phân biệt

Toàn Quốc Khác 2021

phân biệt

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

phân chia

Hải Phòng Giáo Dục Hành động 2006

phân chia

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phân chia

Bình Dương Giáo Dục Tính cách - Tính chất 2006

phân công

Hải Phòng Hành động 2006

phân công

Bình Dương Hành động 2006

phần cứng

Hà Nội Tin học 2006

phấn khởi

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

phần lan

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phần mềm

Hà Nội Tin học 2006

phần mềm đồ họa

Hà Nội Tin học 2006

phần mềm soạn thảo văn bản

Hà Nội Tin học 2006

phần mềm tiện ích

Hà Nội Tin học 2006

phần mềm ứng dụng

Hà Nội Tin học 2006

phấn son

Hà Nội Trang phục 2006

Phan Thiết

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phần thưởng

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành 2017

phần thưởng

Bình Dương Giáo Dục 2006

phân tích

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

phân tích

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục 2006

phân vân

Toàn Quốc Khác 2021

phấn vẽ

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

phấn viết bảng

Hải Phòng Đồ vật Giáo Dục 2006

phân xưởng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

pháo

Lâm Đồng Đồ vật 2006

pháo

Bình Dương Đồ vật 2006

pháo binh

Bình Dương Quân sự 2006

phao bơi

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao 2006

pháo cao xạ

Bình Dương Quân sự 2006

pháo hoa

Lâm Đồng Đồ vật 2006

Pháp

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Pháp

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016

pháp

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006

pháp

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006

pháp

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

pháp

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

phạt

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

phạt

Bình Dương Giáo Dục Hành động 2006

phạt (1)

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

phạt (2)

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

phát âm

Bình Dương Hành động 2006

phát âm

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành 2017

phát biểu

Huế Hành động 2006

phát biểu

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

phát rẫy

Bình Dương Hành động 2006

phát triển

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Tính cách - Tính chất 2016

phát triển

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

phát triển

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phẫu thuật

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

phẫu thuật bụng

Toàn Quốc Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phẫu thuật chân

Toàn Quốc Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phẫu thuật cổ

Toàn Quốc Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phẫu thuật mắt

Toàn Quốc Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phẫu thuật mũi

Toàn Quốc Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phẫu thuật tay

Toàn Quốc Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phê bình

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Tính cách - Tính chất 2006

phép chia

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

phép chia

Hà Nội Danh Từ Giáo Dục 2016

phép chia

Hải Phòng Giáo Dục 2006

phép chia

Lâm Đồng Giáo Dục 2006

phép cộng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

phép cộng

Hà Nội Danh Từ Giáo Dục 2016

phép nhân

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

phép nhân

Hà Nội Danh Từ Giáo Dục 2016

phép nhân

Hải Phòng Giáo Dục 2006

phép trừ

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

phép trừ

Hà Nội Danh Từ Giáo Dục 2016

phi

Bình Dương Hành động 2006

phi hành đoàn

Bình Dương Giao Thông 2006

phi lý

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

phía bắc

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

phía sau

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phía sau

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

phía sau

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

phía trước

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phía trước

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006

phía trước

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

phích cắm

Lâm Đồng Đồ vật 2006

phích nước

Huế Đồ vật 2006

phiền

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

phiền

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

phiền hà

Toàn Quốc Khác 2021

phiền phức

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2017

Philipin

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Philippin

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016

Philippin

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia 2017

phim

Thành Phố Hồ Chí Minh Đồ vật 2006

phim

Thành Phố Hồ Chí Minh Đồ vật 2006

phim

Cần Thơ Đồ vật 2006

phim

Hà Nội Đồ vật 2006

phim

Hải Phòng Đồ vật 2006

phim

Lâm Đồng Đồ vật 2006

phím

Lâm Đồng Tin học 2006

phím cách chữ

Hà Nội Tin học 2006

phím enter

Hà Nội Tin học 2006

phím lên xuống

Hà Nội Tin học 2006

phím mũi tên

Hà Nội Tin học 2006

phim sex

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phó

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình Trạng từ 2016

phở

Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006

phở

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

phó hiệu trưởng

Hà Nội Danh Từ 2021

phó hiệu trưởng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ 2021

phó hiệu trưởng

Miền Trung Danh Từ 2021

phô mai

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

phơi

Bình Dương Hành động Trang phục 2006

phổi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phôi thai

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phôi thai

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể

phóng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

phòng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phòng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

phòng ăn

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phòng bệnh

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phòng bếp

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phong bì

Bình Dương Đồ vật 2006

phong bì

Hải Phòng Đồ vật 2006

phong cảnh

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016

Phong cảnh thiên nhiên

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

phông chữ

Hà Nội Tin học 2006

phòng khách

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phòng khách

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

phòng khám

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phóng khoáng/hào phóng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2017

phòng ngự

Bình Dương Quân sự 2006

phòng ngủ

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phòng ngủ

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

phòng ngừa thai

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phòng tắm

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phòng thí nghiệm

Bình Dương Giáo Dục Vị trí - Nơi chốn 2006

phóng tinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phòng to, thu nhỏ

Hà Nội Tin học 2006

phong toả

Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) 2021

phong tục

Thành Phố Hồ Chí Minh Lễ hội 2006

phong tục

Bình Dương Lễ hội 2006

phỏng vấn

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

phóng viên

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016

phóng viên

Toàn Quốc Nghề nghiệp 2021

photocopy

Lâm Đồng Đồ vật 2006

phù hợp

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2017

phụ huynh

Bình Dương Giáo Dục 2006

phủ nhận

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

phụ nữ

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

phụ nữ

Hà Nội Danh Từ Giới tính 2016

phụ nữ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phụ nữ (con gái)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giới tính 2016

Phú Quốc

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

phụ thuộc

Toàn Quốc Khác 2021

phục hồi

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

phục hồi chức năng

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

phức tạp

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phục vụ

Huế Hành động 2006

phục vụ

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

phụng dưỡng

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

phúng viếng

Hà Nội Lễ hội 2006

phường

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

phường

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

phường

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội 2017

phương Đông

Toàn Quốc Từ thông dụng Vị trí - Nơi chốn 2021

phương pháp

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành 2017

phương pháp

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục 2006

phương pháp ogino (phương pháp tránh thai tự nhiên)

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

phương Tây

Toàn Quốc Địa Lý Vị trí - Nơi chốn Xã hội 2021

phương tiện

Bình Dương Giao Thông 2006

Phương tiện

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ 2019

phương tiện

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Từ thông dụng 2018

phút

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016

phút

Hà Nội Danh Từ Thời Gian 2016

Phút

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

pin

Lâm Đồng Đồ vật 2006

protein

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam