Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


D

Toàn Quốc Chữ cái 2016

d

Toàn Quốc Chữ cái 2013

đ

Toàn Quốc Chữ cái 2013

Đ

Toàn Quốc Chữ cái 2016

d

Toàn Quốc Chữ cái 2006

đ

Toàn Quốc Chữ cái 2006

da

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

da

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

da

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

da

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

Đá

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

đá (ĐgT)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đá (DT)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016

đá (gạch đá)

Bình Dương Đồ vật 2006

đá (lấy chân đá)

Bình Dương Hành động 2006

đá (nước đá)

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

đá banh

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

đá bóng

Thành Phố Hồ Chí Minh Thể dục - Thể thao 2006

đá bóng

Thành Phố Hồ Chí Minh Thể dục - Thể thao 2006

đá bóng

Bình Dương Thể dục - Thể thao 2006

đá cầu

Huế Thể dục - Thể thao 2006

đá cầu

Hải Phòng Thể dục - Thể thao 2006

đá cầu

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Thể dục - Thể thao 2016

đa đa

Bình Dương Con vật 2006

dạ dày

Cần Thơ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

dạ dày

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

dạ dày

Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

dạ dày

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

da đồi mồi

Lâm Đồng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

đá gà

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao 2006

đá hoa

Bình Dương Đồ vật 2006

đa kinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

Đà Lạt

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Đà Nẵng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

đặc biệt

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

đặc công

Bình Dương Quân sự 2006

đặc điểm

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2014

dài

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

dài

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đãi (gạo, vàng)

Lâm Đồng Hành động 2006

dài (tay áo)

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ Trang phục 2016

dài (Tay áo)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ Trang phục 2016

dài (thân áo)

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ Trang phục 2016

dài (thân áo)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ Trang phục 2016

dài áo

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đại dịch

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đại đội

Bình Dương Quân sự 2006

Đại dương

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

đại dương (biển)

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

đại học

Huế Giáo Dục 2006

đại học

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục 2006

đại học

Bình Dương Giáo Dục 2006

đại hội

Huế Lễ hội 2006

đại lộ

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

Đài Loan

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

đại nội

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

đài phát thanh

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

đài phát thanh

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

đài phát thanh

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

dài quần

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đại sứ quán

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006

đại sứ quán

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006

đài truyền hình

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

đài truyền hình

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đài truyền hình

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

đại tướng

Huế Quân sự 2006

đấm

Hải Phòng Hành động 2006

đấm

Huế Hành động 2006

đậm

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đậm

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đậm

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

Đậm

Thành Phố Hồ Chí Minh Màu Sắc 2013

đậm

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đâm

Bình Dương Hành động Quân sự 2006

đấm bóp

Lâm Đồng Hành động 2006

đấm bóp

Bình Dương Hành động 2006

đám cưới

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Lễ hội Xã hội 2016

đám cưới

Hải Phòng Lễ hội 2006

đàm thoại

Hải Phòng Hành động 2006

đàn

Bình Dương Đồ vật 2006

đan

Bình Dương Hành động 2006

đàn bà

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

dân chủ

Toàn Quốc Từ thông dụng 2021

đàn guitar

Bình Dương Đồ vật 2006

đàn guitar

Lâm Đồng Đồ vật 2006

Đan Mạch

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016

Đan Mạch

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

đàn mandolin

Bình Dương Đồ vật 2006

đàn ông

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

đàn organ

Bình Dương Đồ vật 2006

đàn phong cầm

Bình Dương Đồ vật 2006

đàn piano

Bình Dương Đồ vật 2006

đàn t' rưng

Bình Dương Đồ vật 2006

dân tộc

Bình Dương Lễ hội 2006

dân tộc khơ-me

Bình Dương Lễ hội 2006

dân tộc kinh

Bình Dương Lễ hội 2006

dân tộc mường

Bình Dương Lễ hội 2006

dân tộc nùng

Bình Dương Lễ hội 2006

dân tộc tày

Bình Dương Lễ hội 2006

dân tộc thái

Bình Dương Lễ hội 2006

đàn tranh

Bình Dương Đồ vật 2006

đàn violin

Bình Dương Đồ vật 2006

đắng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

dáng đi

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

dâng hiến

Hà Nội Hành động 2006

dâng hiến

Huế Hành động 2006

đàng hoàng

Huế Tính cách - Tính chất 2006

đằng kia

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác 2016

đăng nhập

Hà Nội Tin học 2006

đánh bóng bàn

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao 2006

đánh bóng chuyền

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao 2006

đánh bóng chuyền

Bình Dương Thể dục - Thể thao 2006

đánh cong vòng nách

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đanh đá

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

đánh đổ

Hải Phòng Hành động 2006

đánh đòn

Bình Dương Hành động 2006

danh dự

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

dành dụm

Huế Hành động 2006

đánh ghen

Bình Dương Hành động 2006

đánh ghen

Hải Phòng Hành động 2006

đánh giá

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

danh lam thắng cảnh

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

đánh máy

Hà Nội Hành động 2006

đánh nhau

Lâm Đồng Hành động 2006

đánh nhau

Hải Phòng Hành động 2006

danh sách

Hà Nội Giáo Dục 2006

danh sách

Hà Nội Tin học 2006

danh từ

Hà Nội Học hành 2017

danh từ

Hà Nội Giáo Dục 2006

đánh vần

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giáo Dục Hành động 2016

đánh vỡ

Hải Phòng Hành động 2006

dao

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016

đảo

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

dao bào

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

dao cạo râu

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

đảo cát bà

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

đạo diễn

Toàn Quốc Nghề nghiệp Từ thông dụng 2021

đạo đức

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đạo đức

Hà Nội Danh Từ Xã hội 2016

đạo đức

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

đạo đức

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016

đạo đức

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

đạo đức xã hội chủ nghĩa

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đào hoa

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

đào mương

Lâm Đồng Hành động 2006

đào mương

Bình Dương Hành động 2006

dao nhỏ

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

dao to

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

đập

Hải Phòng Hành động 2006

đắp đập

Bình Dương Hành động 2006

đắp đê

Bình Dương Hành động 2006

đáp số

Hải Phòng Giáo Dục 2006

đáp số

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục 2006

đáp số

Lâm Đồng Giáo Dục 2006

đáp số

Bình Dương Giáo Dục 2006

đất

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016

đất

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016

đắt giá

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đắt giá

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

đất nước

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý 2016

đất nước

Bình Dương Lễ hội Vị trí - Nơi chốn 2006

đất ruộng

Toàn Quốc Từ thông dụng 2021

đau

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

đậu

Bình Dương Thực Vật 2006

đau

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

đau

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

Đau

Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ Từ thông dụng Từ thông dụng 2020

đầu

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

đau

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

đầu

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

đậu

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

đậu (dơi)

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Động Từ Hành động 2016

dầu ăn

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn 2006

dầu ăn

Hải Phòng Ẩm thực - Món ăn 2006

dầu ăn

Huế Ẩm thực - Món ăn 2006

dầu ăn

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn 2006

dầu ăn

Lâm Đồng Ẩm thực - Món ăn 2006

dầu ăn

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

dầu ăn trường an

Huế Ẩm thực - Món ăn 2006

Đầu bếp

Thành Phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp 2013

đầu bếp

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016

đau bụng

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

Đau bụng

Toàn Quốc Bộ Phận Cơ Thể COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Từ thông dụng Từ thông dụng 2020

đau bụng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

đau bụng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

đau buốt nhói ( bộ phận sinh dục)

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

đau buốt nhói ( đầu)

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

dấu chấm câu

Hà Nội Giáo Dục 2006

dấu chấm hết

Hà Nội Giáo Dục 2006

dấu chấm hỏi

Hà Nội Giáo Dục 2006

dấu chấm lửng

Hà Nội Giáo Dục 2006

dấu chấm phẩy

Hà Nội Giáo Dục 2006

dấu chấm than

Hà Nội Giáo Dục 2006

đầu đĩa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

đau đột ngột

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

dầu gội

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

dấu hiệu

Bình Dương Giao Thông 2006

dấu hỏi

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái Danh Từ 2016

Dấu hỏi

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

Dấu hỏi

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

dấu hột

Hà Nội Tin học 2006

đậu hũ

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

đậu hũ

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

Dấu huyền

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

Dấu huyền

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

dấu huyền (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái Danh Từ 2016

dấu huyền (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái Danh Từ 2016

Đau khổ

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2019

đau khổ

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính Từ Xã hội 2018

đau kiểu mạch đập

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

đau lưng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

dấu mũ

Hà Nội Danh Từ Khác 2016

dấu nặng

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái Danh Từ 2016

Dấu nặng

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

đâu nành

Huế Thực Vật 2006

đậu nành

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

dấu ngã

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái Danh Từ 2016

Dấu ngã

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

Dấu ngã

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

dấu ngửa

Hà Nội Danh Từ Khác 2016

đau như bị đè nén (đầu)

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

đau như bị đè nén (ngực)

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

đau nóng rát

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

đậu phộng

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

đậu phộng

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Thực Vật 2006

đậu phộng

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Thực Vật 2006

đậu phộng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

đau răng

Hà Nội Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

Đau răng

Toàn Quốc Bộ Phận Cơ Thể COVID-19 (Corona Virus) Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ Từ thông dụng Từ thông dụng 2020

đau răng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

Dấu sắc

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

Dấu sắc

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái 2013

dấu sắc (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái Danh Từ 2016

dấu sắc (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Chữ cái Danh Từ 2016

dâu tây

Bình Dương Thực Vật 2006

dâu tây

Bình Dương Thực Vật 2006

dâu tây

Lâm Đồng Thực Vật 2006

đầu tiên

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2017

đầu tiên

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

đầu tiên

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đau từng cơn

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

đầu vai

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đầu vai phải

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đầu vai trái

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đau xuyên thấu

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

dây

Bình Dương Đồ vật 2006

đẩy

Huế Hành động 2006

dạy

Hà Nội Động Từ Giáo Dục 2016

đẩy

Bình Dương Hành động 2006

dậy

Huế Hành động 2006

dậy

Bình Dương Hành động 2006

dày

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

dày

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

dày

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

dạy

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giáo Dục Hành động 2016

dây

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

đáy

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

dạy bảo

Bình Dương Giáo Dục 2006

dây chằng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

dây chuyền

Bình Dương Đồ vật 2006

dây chuyền (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Trang phục 2016

dây chuyền (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Trang phục 2016

dây điện

Lâm Đồng Đồ vật 2006

dây điện

Bình Dương Đồ vật 2006

dạy dỗ

Bình Dương Giáo Dục 2006

dạy học

Bình Dương Giáo Dục 2006

dây kéo

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

dây nịt

Hà Nội Danh Từ Trang phục 2016

dây nịt

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Trang phục 2016

dậy thì

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

dây thừng

Lâm Đồng Đồ vật 2006

dễ

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

dễ

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

dễ

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

dễ

Huế Tính cách - Tính chất 2006

đè

Hà Nội Tin học 2006

đẻ

Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

đẻ

Hải Phòng Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

đẻ

Huế Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

đẻ

Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

dễ dàng

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

dễ dàng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đe dọa

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

dế mèn

Bình Dương Con vật 2006

đếm

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục Hành động 2006

đêm

Hà Nội Danh Từ Thời Gian 2016

Đêm

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

đêm

Bình Dương Thời tiết 2006

đêm

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời Gian 2016

đếm

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đệm (nệm)

Hà Nội Đồ vật 2006

đệm (nệm)

Hải Phòng Đồ vật 2006

đệm (nệm)

Bình Dương Đồ vật 2006

đệm (nệm)

Lâm Đồng Đồ vật 2006

đến

Cần Thơ Hành động 2006

đen

Hà Nội Danh Từ Màu Sắc 2016

đến

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đền

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đèn

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

đen

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016

đến

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đèn bàn

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

đèn dầu

Hải Phòng Đồ vật 2006

đèn dầu

Huế Đồ vật 2006

đèn dầu

Bình Dương Đồ vật 2006

đèn điện

Bình Dương Đồ vật 2006

đèn đường

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016

đèn đường

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Giao Thông 2016

đèn giao thông

Hà Nội Danh Từ Đồ vật Giao Thông 2016

đèn hiệu giao thông

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Giao Thông 2016

đèn neon

Bình Dương Đồ vật 2006

đèn pin

Bình Dương Đồ vật 2006

đền thờ

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

đền thờ

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đèn tín hiệu

Bình Dương Giao Thông 2006

đèo

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

Đeo bao cao su

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

đeo bao cao su

Thành Phố Hồ Chí Minh Cụm Động Từ Giới tính 2018

đeo đồng hồ

Hà Nội Động Từ Hành động Trang phục 2016

đeo đồng hồ

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Trang phục 2016

đeo vòng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động Trang phục 2016

dép

Hải Phòng Đồ vật 2006

dép

Bình Dương Đồ vật 2006

đẹp

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

dép

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Trang phục 2016

đẹp (đồ vật)

Thành Phố Hồ Chí Minh Đồ vật Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đẹp (người)

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đẹp (người)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đẹp (nhà, đồ vật)

Hà Nội Đồ vật Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đẹp (nhà)

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

dệt

Hà Nội Hành động 2006

đi

Bình Dương Hành động 2006

đi

Bình Dương Hành động 2006

Hà Nội Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2016

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

đi bộ

Bình Dương Hành động Thể dục - Thể thao 2006

đi bộ

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

di căn

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đi chơi

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

di chuyển

Bình Dương Hành động 2006

di chuyển

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

đi dạo

Hải Phòng Hành động 2006

đi đâu?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016

đi đến

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

dì ghẻ

Huế Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

đi học

Cần Thơ Giáo Dục 2006

đi học

Cần Thơ Giáo Dục 2006

đi học

Bình Dương Giáo Dục 2006

đi làm

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

Đi ngủ

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

dị tật

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đi thẳng

Bình Dương Giao Thông 2006

đi theo

Hà Nội Hành động 2006

di tích lịch sử

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

di tích lịch sử

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

dị ứng

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

dĩa

Thành Phố Hồ Chí Minh Đồ vật 2006

đĩa

Bình Dương Đồ vật 2006

đĩa

Cần Thơ Đồ vật 2006

địa bàn

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006

đĩa bay

Lâm Đồng Giao Thông 2006

đĩa cd

Hà Nội Tin học 2006

địa chỉ

Hà Nội Địa Lý Từ thông dụng Xã hội 2021

địa chỉ

Thành Phố Hồ Chí Minh Địa Lý Từ thông dụng Từ thông dụng Vị trí - Nơi chốn 2021

địa chỉ

Huế Địa Lý Từ thông dụng Vị trí - Nơi chốn Xã hội 2021

đĩa cứng

Hà Nội Tin học 2006

địa đạo

Thành Phố Hồ Chí Minh Quân sự Vị trí - Nơi chốn 2006

địa đạo

Huế Quân sự Vị trí - Nơi chốn 2006

địa điểm

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006

đĩa hát

Bình Dương Đồ vật 2006

đĩa hát

Hải Phòng Đồ vật 2006

địa lý

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý 2016

đĩa mềm

Hà Nội Tin học 2006

đích

Hải Phòng Giáo Dục Thể dục - Thể thao Vị trí - Nơi chốn 2006

đích

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

dịch bệnh

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

dịch nhầy (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

dịch nhầy (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

dịch vụ

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội 2017

điếc

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

điếc

Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

điếc

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

điếc

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2016

điếc

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2016

điểm

Bình Dương Giáo Dục 2006

điện

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2017

điên

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

điên

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

điện thoại

Bình Dương Đồ vật 2006

điện thoại bàn

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

điện thoại di động

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

diện tích

Hà Nội Giáo Dục 2006

diện tích

Bình Dương Giáo Dục 2006

điển trai

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

Diễn viên

Thành Phố Hồ Chí Minh Nghề nghiệp 2013

diễn viên

Hà Nội Danh Từ Nghề nghiệp 2016

diễn viên

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016

Điều khiển

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2019

điều khiển

Thành Phố Hồ Chí Minh 2018

điều kiện

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

điều kiện

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

điều trị

Huế Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

đỉnh

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đình

Bình Dương Lễ hội Vị trí - Nơi chốn 2006

đinh áo

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

định dạng

Hà Nội Tin học 2006

dinh độc lập

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006

dinh dưỡng

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

dinh dưỡng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

đính hôn

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

đình làng

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

dịu dàng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

dịu dàng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

dịu dàng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

dìu dắt

Bình Dương Hành động 2006

đò

Bình Dương Đồ vật 2006

đò

Thành Phố Hồ Chí Minh Giao Thông Hành động 2006

dở

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đó

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đo

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đỏ

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Màu Sắc 2016

đo

Hải Phòng Nghề may - Đan 2006

đó (dụng cụ bắt cá)

Bình Dương Đồ vật 2006

dơ bẩn

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

dơ bẩn

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

Đồ bộ

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

đồ bộ

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

đò chở khách

Bình Dương Giao Thông 2006

đồ chuốt

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Giáo Dục 2016

đỡ đần

Hải Phòng Hành động 2006

đo điện não đồ

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đo điện tâm đồ

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đồ họa

Hà Nội Tin học 2006

đổ mồ hôi trộm

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đo nhịp tim (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đo nhịp tim (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

độ ph

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

đổ rác

Huế Hành động 2006

đỏ rực

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

Do Thái

Toàn Quốc Danh Từ Xã hội 2021

đồ vật

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016

đồ vật

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

đo vòng bụng

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đoạn câu

Hà Nội Tin học 2006

đoàn kết

Bình Dương Quân sự Tính cách - Tính chất 2006

đoàn kết

Thành Phố Hồ Chí Minh Quân sự Tính cách - Tính chất 2006

đoàn kết

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đoàn thuyền

Bình Dương Giao Thông 2006

doanh trại

Bình Dương Quân sự 2006

đọc

Bình Dương Giáo Dục 2006

đọc

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

độc ác

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

độc lập

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

độc thân

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

đói

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

dơi

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016

Đồi

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

đói

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đồi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016

đợi chờ

Hà Nội Hành động 2006

đợi chờ

Hải Phòng Hành động 2006

đợi chờ

Lâm Đồng Hành động 2006

đợi chờ

Bình Dương Hành động 2006

đôi giày

Lâm Đồng Đồ vật 2006

đối lập

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2017

đổi mới

Bình Dương Hành động 2006

đồi mồi

Bình Dương Con vật 2006

đôi môi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

đồi mộng mơ

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

đời sống

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2006

đồi thông

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

đồi thông hai mộ

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

dối trá

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đơn

Bình Dương Giáo Dục 2006

dọn dẹp

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đơn độc

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

đơn độc

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đòn gánh

Bình Dương Đồ vật 2006

đơn giản

Thành Phố Hồ Chí Minh 2017

đơn giản

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đơn thuốc

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đông

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thời tiết 2016

Đồng bằng

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

đồng bằng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đồng bằng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Thiên nhiên 2016

đồng bằng duyên hải miền Trung

Toàn Quốc Danh Từ Địa Lý Từ thông dụng Vị trí - Nơi chốn 2021

đồng bằng sông Cửu Long

Toàn Quốc Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2021

đồng bằng sông Hồng

Toàn Quốc Danh Từ Địa Lý Từ thông dụng Vị trí - Nơi chốn 2021

đồng cỏ

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

động đất

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016

động đất

Hà Nội Danh Từ Thiên nhiên 2016

đồng diễn thể dục

Huế Thể dục - Thể thao 2006

đông đúc

Hải Phòng Tính cách - Tính chất 2006

đông đúc

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đông đúc

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đông đúc

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

Động giường

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

đồng hồ

Cần Thơ Đồ vật Thời Gian 2006

đồng hồ

Hải Phòng Đồ vật Thời Gian 2006

đồng hồ

Bình Dương Đồ vật Thời Gian 2006

đồng hồ đeo tay

Hà Nội Danh Từ Trang phục 2016

Đồng hồ đeo tay

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

đồng hồ đeo tay

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

Đồng hồ treo tường

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

đóng kịch

Hải Phòng Hành động 2006

đóng kịch

Bình Dương Hành động Tính cách - Tính chất 2006

Đồng Nai

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Đông Nam Á

Hà Nội Danh Từ Địa Lý 2016

Đông Nam Á

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2016

đồng nghiệp

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Nghề nghiệp 2016

Động phòng

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

dòng sông

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

dòng sữa

Hải Phòng Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

dòng sữa

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

Đồng Tháp

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

đồng tháp

Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006

đồng tính nam

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Tính Từ 2018

Đồng tính nam

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

đồng tính nam

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2006

đồng tính nữ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Tính Từ 2018

Đồng tính nữ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

đồng tính nữ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

động từ

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành 2017

động vật

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016

động vật

Hà Nội Con vật Danh Từ 2016

đồng vị

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành 2017

động viên/khuyến khích

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

đồng xu

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Tiền bạc 2016

đồng ý

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đồng ý

Bình Dương Hành động Tính cách - Tính chất 2006

đồng ý

Bình Dương Hành động Tính cách - Tính chất 2006

đồng ý

Hải Phòng Hành động 2006

đồng ý

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

đốt cháy

Bình Dương Hành động 2006

đột quỵ

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

Bình Dương Đồ vật 2006

Bình Dương Đồ vật 2006

đủ

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

Đủ

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2013

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

Dụ dỗ

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2019

dụ dỗ

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

dụ dỗ

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Giới tính Xã hội 2018

đu đủ

Bình Dương Thực Vật 2006

du kích

Bình Dương Quân sự 2006

du lịch

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

du lịch

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

Du lịch

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

Du lịch

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

du lịch

Bình Dương Lễ hội 2006

dữ liệu

Hà Nội Tin học 2006

đủ liều

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

đũa

Bình Dương Đồ vật 2006

dứa

Bình Dương Thực Vật 2006

dừa

Bình Dương Thực Vật 2006

dừa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

đưa cho

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đưa cho ( tôi đưa cho bạn ấy)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đưa cho ( tôi đưa cho bạn)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đưa cho (a đưa cho b)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đưa cho (anh ấy đưa cho tôi)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đưa cho (bạn đưa cho tôi)

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

dưa chuột

Hải Phòng Thực Vật 2006

đưa đám

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động Lễ hội 2006

đùa giỡn

Lâm Đồng Hành động Tính cách - Tính chất 2006

dưa hấu

Hà Nội Danh Từ Thực Vật 2016

dưa hấu

Cần Thơ Thực Vật 2006

dưa hấu

Cần Thơ Thực Vật 2006

dưa hấu

Bình Dương Thực Vật 2006

dưa hấu

Bình Dương Thực Vật 2006

dưa hấu

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

dưa leo

Bình Dương Thực Vật 2006

dưa leo

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

dừa nước

Cần Thơ Thực Vật 2006

dựa vào / lệ thuộc

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2017

Dubai

Toàn Quốc Các quốc gia Danh Từ Địa Lý Vị trí - Nơi chốn 2021

Đức

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ 2016

Đức

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016

đùm bọc

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đun

Hải Phòng Hành động 2006

đun

Bình Dương Hành động 2006

dún lai tay

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đúng

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đứng

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

đừng

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu đề nghị 2016

đứng

Bình Dương Hành động 2006

đừng

Hải Phòng Hành động 2006

đừng

Bình Dương Hành động 2006

đúng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đúng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đừng

Hà Nội Câu đề nghị Khác 2016

Đúng (giờ)

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

dũng cảm

Bình Dương Quân sự Tính cách - Tính chất 2006

dụng cụ học tập

Hà Nội Danh Từ Đồ vật Giáo Dục 2016

dụng cụ học tập

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật Giáo Dục 2016

đứng đầu

Toàn Quốc Từ thông dụng 2021

dung dịch

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

dung dịch rửa tay

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

đúng giờ

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đúng giờ

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

đúng không?

Hà Nội Câu hỏi Từ thông dụng 2021

đúng không?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi Từ thông dụng 2021

đúng không?

Miền Trung Câu hỏi Từ thông dụng 2021

dừng lại

Bình Dương Giao Thông 2006

đứng lên

Bình Dương Hành động 2006

dũng sĩ

Huế Quân sự 2006

được

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

Được

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2013

được không ?

Hà Nội Câu hỏi 2016

được không?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016

đuổi

Hải Phòng Hành động 2006

đuổi

Lâm Đồng Hành động 2006

đuổi

Bình Dương Hành động 2006

dưới

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

đuôi

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

dưới

Thành Phố Hồ Chí Minh Trạng từ Vị trí - Nơi chốn 2016

đuôi cá

Toàn Quốc 2021

đuôi chuột

Toàn Quốc Từ thông dụng 2021

duỗi tóc

Huế Hành động 2006

đười ươi

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016

đường

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

dượng

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2017

Dượng

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

đường chính trung

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đường đi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

đường đi

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

đường đi

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đường giao nhau

Bình Dương Giao Thông 2006

đường góc đáy thân trước

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đường góc đáy thân trước

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đường hai chiều

Bình Dương Giao Thông 2006

đường hầm

Bình Dương Giao Thông 2006

đường khuy nút

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

đường một chiều

Bình Dương Giao Thông 2006

đường một chiều

Huế Giao Thông Vị trí - Nơi chốn 2006

đường phố

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đường phố

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

đường ray

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

đường sắt

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

dương tính giả

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

Dương vật

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

dương vật

dương vật

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính

dương vật

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2018

dương vật

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

dương vật cương cứng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

dương vật cương cứng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Động Từ Giới tính 2018

dương vật cương cứng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Động Từ Giới tính 2018

Dương vật cương cứng 1

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

Dương vật cương cứng 2

Thành Phố Hồ Chí Minh Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

đứt

Bình Dương Hành động 2006

đứt tay

Huế Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam