Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


R

Toàn Quốc Chữ cái 2016

r

Toàn Quốc Chữ cái 2013

r

Toàn Quốc Chữ cái 2006

ra lệnh

Bình Dương Hành động Quân sự 2006

ra lệnh

Bình Dương Hành động Quân sự 2006

rả rích

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

rác

Lâm Đồng Đồ vật Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

rách

Bình Dương Hành động 2006

rạch

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

rách rưới

Hải Phòng Trang phục 2006

radio

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

radio

Hà Nội Danh Từ Đồ vật 2016

rầm rầm

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

rậm rạp

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

rắn

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016

rắn

Hà Nội Con vật Danh Từ 2016

rán

Hà Nội Ẩm thực - Món ăn 2006

rắn cạp nong

Lâm Đồng Con vật 2006

Răn đe

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2019

răn đe

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Từ thông dụng 2018

rắn mối

Lâm Đồng Con vật 2006

răng

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

răng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

rặng núi

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

rảnh

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

ranh giới

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

rảnh không ?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016

ráp bâu vào thân áo

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

rạp chiếu bóng

Huế Vị trí - Nơi chốn 2006

ráp đáy

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

ráp dây kéo

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

ráp đường ống giữa

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

ráp đường sườn hông.

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

rập rờn

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

ráp sườn đáy quần

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

râu

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

rau

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn Thực Vật 2006

rau câu

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

rau muống

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

rau muống

Hà Nội Danh Từ Thực Vật 2016

rau quả

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

râu quai nón

Hà Nội Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

rẫy

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

rẻ

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

rẻ

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

rẻ

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

rễ

Bình Dương Thực Vật 2006

rẽ phải

Bình Dương Giao Thông 2006

rẽ trái

Bình Dương Giao Thông 2006

rét

Bình Dương Thời tiết 2006

ria mép

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

riêng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

riêng

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

riêng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

rình

Bình Dương Hành động 2006

ríu rít

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2017

rõ ràng

Huế Tính cách - Tính chất 2006

rồi

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

rồi chưa?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016

rối loạn kinh nguyệt

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

rối nước

Bình Dương Lễ hội 2006

rơm

Bình Dương Thực Vật 2006

rơm rạ

Hải Phòng Thực Vật 2006

rốn

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

rộng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

rộng

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

rộng

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

rống

Bình Dương Hành động 2006

rồng

Lâm Đồng Con vật 2006

rồng

Bình Dương Con vật 2006

rong biển

Bình Dương Thực Vật 2006

rong kinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

ròng rọc

Lâm Đồng Đồ vật 2006

rót

Bình Dương Hành động 2006

rt1 khỏi

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2017

ru

Bình Dương Hành động 2006

rửa

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

rựa

Bình Dương Đồ vật 2006

rùa

Bình Dương Con vật 2006

rửa chén

Lâm Đồng Hành động 2006

rửa tay

Bình Dương Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

rửa tay

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Động Từ Hành động Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

rực rỡ

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

rực rỡ

Toàn Quốc Từ thông dụng 2021

rủi ro

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2014

run sợ

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

rừng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thiên nhiên 2016

rừng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

Rừng

Thành Phố Hồ Chí Minh Thiên nhiên 2013

rừng già

Hải Phòng Vị trí - Nơi chốn 2006

rụng răng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

rừng thông

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

rụng tóc

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

rước đèn

Lâm Đồng Hành động 2006

ruồi

Cần Thơ Con vật 2006

ruồi

Bình Dương Con vật 2006

Rưỡi, phân nửa

Thành Phố Hồ Chí Minh Thời Gian 2013

ruộng bậc thang

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

ruộng muối

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

ruột

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

rượt

Bình Dương Hành động 2006

Ruột thịt

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

ruột thịt

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

rượu

Bình Dương Ẩm thực - Món ăn 2006

rút kinh nghiệm

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam