Advertisement

Tất cả video của Ngôn Ngữ Ký Hiệu sẽ được đưa lên kênh Youtube của chúng tôi

Hãy click vào nút ở bên phải để Subscribe và nhận được thông báo khi có video ký hiệu mới


V

Toàn Quốc Chữ cái 2016

v

Toàn Quốc Chữ cái 2013

v

Toàn Quốc Chữ cái 2006

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Liên kết từ 2016

Hà Nội Khác Liên kết từ 2016

vắc - xin

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

vạch

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

vách

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

vải

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

vải

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

vải

Cần Thơ Trang phục 2006

vải (may mặc)

Bình Dương Trang phục 2006

vai chòm

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

vai trò

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ 2014

văn (môn học)

Bình Dương Giáo Dục 2006

văn bản

Hà Nội Tin học 2006

vận chuyển

Hà Nội Giao Thông Hành động 2006

vấn đề

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

vấn đề

Thành Phố Hồ Chí Minh Giáo Dục 2006

vận động viên

Cần Thơ Thể dục - Thể thao 2006

vận động viên

Bình Dương Thể dục - Thể thao 2006

vận động viên

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016

văn hóa

Bình Dương Lễ hội 2006

văn hóa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016

văn hóa

Hà Nội Danh Từ Xã hội 2016

văn học

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giáo Dục 2016

văn học

Hải Phòng Giáo Dục 2006

văn miếu

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006

văn nghệ

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

văn phòng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

văn phòng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

văn phòng

Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006

văn phòng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

văn xuôi

Thành Phố Hồ Chí Minh Học hành 2017

vàng (kim loại)

Bình Dương Đồ vật Trang phục 2006

vàng (kim loại)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Đồ vật 2016

vâng lời

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

vâng lời

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

vâng lời

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

vâng lời

Bình Dương Hành động 2006

vâng lời

Bình Dương Hành động 2006

vâng lời

Cần Thơ Hành động 2006

vâng lời

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

vắng mặt

Hà Nội Hành động 2006

vàng óng

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

vàng tươi

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

vành móng ngựa

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006

vào mạng

Hà Nội Tin học 2006

vào thun

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

vắt

Hà Nội Hành động 2006

vật lý

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Khoa học 2016

vật lý trị liệu

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

vất vả

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

vất vả

Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006

vất vả

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

vất vả

Lâm Đồng Tính cách - Tính chất 2006

vất vả

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

váy

Hà Nội Trang phục 2006

váy

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2006

váy

Bình Dương Trang phục 2006

Váy

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

váy

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

váy

Hà Nội Danh Từ Trang phục 2016

vay (mượn)

Hải Phòng Hành động 2006

vẫy tay

Lâm Đồng Hành động 2006

vẽ

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

vẽ

Hà Nội Động Từ Hành động 2016

Bình Dương Đồ vật 2006

về nhà

Bình Dương Hành động 2006

vệ sinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

vẻ vang

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

Venezuela

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ 2016

vẹo xương

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Tính Từ 2021

Thành Phố Hồ Chí Minh Khác Liên kết từ 2016

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

vị

Thành Phố Hồ Chí Minh Ẩm thực - Món ăn Danh Từ 2016

Hà Nội Khác Liên kết từ 2016

vĩ đại

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

ví dụ

Hà Nội Giáo Dục 2006

vi mạch

Hà Nội Tin học 2006

vì nước quên mình

Bình Dương Hành động 2006

vi phạm luật

Huế Thể dục - Thể thao Tính cách - Tính chất 2006

Vị thành niên

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội 2019

vị thành niên

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2018

vị trí

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2017

vỉa hè

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

viêm

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm amidan

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm dạ dày

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm hô hấp

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm hoại thư

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm họng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm họng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

Viêm họng

Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể Từ thông dụng Từ thông dụng

viêm khớp

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm loét dạ dày

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm mủ

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm phổi

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viêm xoang

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

viền cổ áo

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

viền cửa tay

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

viên ngọc

Bình Dương Đồ vật Trang phục 2006

viện phí

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

Viên thuốc

Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Từ thông dụng

Viên thuốc

Toàn Quốc COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Từ thông dụng Từ thông dụng 2020

viên thuốc (1)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

viên thuốc (2)

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2016

viết

Thành Phố Hồ Chí Minh Động Từ Hành động 2016

viết

Lâm Đồng Hành động 2006

viết

Bình Dương Hành động 2006

Việt kiều

Thành Phố Hồ Chí Minh Xã hội 2017

Việt Nam

Thành Phố Hồ Chí Minh Các quốc gia Danh Từ 2016

Việt Nam

Hà Nội Các quốc gia Danh Từ 2016

việt nam

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006

việt nam

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2006

việt nam

Hà Nội Vị trí - Nơi chốn 2006

việt nam

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

Vinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Vinh

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

vịnh

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

Vĩnh Long

Thành Phố Hồ Chí Minh Vị trí - Nơi chốn 2017

virus

Thành Phố Hồ Chí Minh COVID-19 (Corona Virus) Danh Từ Học hành Khoa học Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2020

virus

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

virus

Hà Nội Tin học 2006

vịt

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016

vịt

Bình Dương Con vật 2006

vitamin

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

Vợ

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

vỏ

Cần Thơ Thực Vật 2006

vỏ

Bình Dương Thực Vật 2006

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016

vớ

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

vợ

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016

Hà Nội Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016

Bình Dương Hành động 2006

vỡ

Lâm Đồng Hành động 2006

vỡ

Bình Dương Hành động 2006

vợ

Lâm Đồng Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

vợ

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

vở

Bình Dương Giáo Dục 2006

vở

Bình Dương Giáo Dục 2006

vợ bé

Hà Nội Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

Vợ chồng

Thành Phố Hồ Chí Minh Gia đình - Quan hệ gia đình 2013

vợ chồng

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016

vợ chồng

Hà Nội Danh Từ Gia đình - Quan hệ gia đình 2016

vợ chồng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

vợ chồng

Bình Dương Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

vợ con

Hà Nội Gia đình - Quan hệ gia đình 2006

vô địch

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016

vô địch

Hà Nội Danh Từ Thể dục - Thể thao 2016

vô duyên

Hà Nội Từ thông dụng 2021

vô duyên

Thành Phố Hồ Chí Minh Từ thông dụng 2021

vô duyên

Miền Trung Từ thông dụng 2021

vô duyên

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất 2006

vỡ giọng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Vô học

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2019

vô học

Hà Nội Tính cách - Tính chất 2006

vô học

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2018

vô kinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

vô kinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

vỡ ối

Thành Phố Hồ Chí Minh Dự Án 250 Ký Hiệu Y Khoa Động Từ Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2021

Vô sinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2019

vô sinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2018

Vô Sinh

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính

vỗ tay

Bình Dương Hành động 2006

võ thuật

Huế Thể dục - Thể thao 2006

vô tình

Toàn Quốc Tính cách - Tính chất Từ thông dụng 2021

voi

Thành Phố Hồ Chí Minh Con vật Danh Từ 2016

voi

Cần Thơ Con vật 2006

voi

Bình Dương Con vật 2006

vòi nước

Hà Nội Đồ vật 2006

vòi trứng - ống dẫn trứng

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

vội vàng

Thành Phố Hồ Chí Minh Liên kết từ Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

vội vàng

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

vòng chữ t

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

vòng cổ

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

vòng hoa

Hà Nội Thực Vật 2006

vòng nách

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

vòng ngực

Bình Dương Nghề may - Đan 2006

vòng tay

Bình Dương Sức khỏe - Bộ phận cơ thể 2006

vòng tay

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Trang phục 2016

vòng tránh thai

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

vòng xoay

Bình Dương Giao Thông 2006

vòng xoay

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Giao Thông 2016

vợt

Bình Dương Đồ vật 2006

vợt cầu lông

Lâm Đồng Thể dục - Thể thao 2006

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

vũ khí

Huế Quân sự 2006

vú sữa

Cần Thơ Thực Vật 2006

vú sữa

Bình Dương Thực Vật 2006

vú sữa

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Thực Vật 2016

vua

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Xã hội 2016

vừa

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

vừa

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

vừa không ?

Hà Nội Câu hỏi 2016

Vừa không?

Thành Phố Hồ Chí Minh Trang phục 2013

vừa không?

Thành Phố Hồ Chí Minh Câu hỏi 2016

vui

Cần Thơ Tính cách - Tính chất 2006

vui

Bình Dương Tính cách - Tính chất 2006

vui

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2014

vui vẻ

Thành Phố Hồ Chí Minh Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

vui vẻ

Hà Nội Tính cách - Tính chất Tính Từ 2016

vun xới

Cần Thơ Hành động 2006

vun xới

Bình Dương Hành động 2006

vũng

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

Vũng Tàu

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

Vũng Tàu

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

vườn

Thành Phố Hồ Chí Minh Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

vườn

Hà Nội Danh Từ Vị trí - Nơi chốn 2016

vườn

Cần Thơ Vị trí - Nơi chốn 2006

vườn

Bình Dương Vị trí - Nơi chốn 2006

vườn

Lâm Đồng Vị trí - Nơi chốn 2006

vươn lên

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

vượt lên

Bình Dương Giao Thông 2006

vượt lên

Thành Phố Hồ Chí Minh Hành động 2006

vuốt ve

Thành Phố Hồ Chí Minh Giới tính 2014

Nhà Tài Trợ

Our Sponsors

Be Ready Academy Vietnam